Kontakt

PSA Retail Rent Polska Sp. z o.o.
03-574 Warszawa, ul. Radzymińska 112
Tel: +48 502 44 22 44

Dane rejestrowe

PSA Retail Rent Polska Sp. z o.o,
al. Krakowska 206, 02-219 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (XII Wydział Gospodarczy)
pod nr KRS: 0000799127,
NIP: 522-312-73-32 REGON: 380340550,
wysokość kapitału zakładowego 840 000,00 zł.